Användarvillkor

Version 1.0 : 2021-11-14

Vi är glada att du vill använda dig av momentus! Innan du startar användningen är vår rekommendation att du läser våra användarvillkor (“Villkoren”) som du hittar här nedan. Den här texten är avtalet mellan oss och dig som Användare. Vi uppdaterar Villkoren regelbundet och det går alltid att komma åt den senaste versionen i momentus-appen och på hemsidan. Om dessa ändringar krävs av lagliga skäl börjar de gälla direkt, annars börjar de gälla två veckor efter publicering. 
 

Vi vill börja med något väldigt viktigt: 


OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM FINNS I MOMENTUS INTE UTGÖR MEDICINSK RÅDGIVNING OCH ATT Bestla Health AB INTE TAR NÅGOT MEDICINSKT ANSVAR FÖR DITT ANVÄNDANDE AV momentus. VARJE person är UNIK OCH DEN INFORMATION DU FÅR GENOM momentus ÄR GENERELL hälsoinformation. KONSULTERA ALLTID en BARNMORSKA OCH/ELLER LÄKARE OM DU ÄR OSÄKER. 


Lite allmänt
För att slippa upprepa oss i onödan så har vi sammanställt en lista på några ord som har särskild betydelse i Villkoren.
 

Villkoren”: Med det menar vi dessa användarvillkor som gäller mellan oss och dig.

Användare”:, ”Användaren”: Här menar vi dig som använder applikationen momentus eller hemsidan momentus.se

Data”: All data som överförs av dig till Bestla Health AB via momentus när du använder momentus

du”, ”din”, ”ditt”, "dig”: Användare

Hemsidan”: www.momentus.se

'”momentus”: Appen momentus som tillhandahålls av Bestla Health AB;

”Bestla Health AB”: Bestla Health AB, Org. Nr. 559247-7243

Samarbetspartner”: En aktör som Bestla Health AB ingått samarbete med, vilket framgår i appen momentus. 

vi”, ”vår”, ”oss”: Bestla Health AB
 

Lite mer om momentus

Applikationen momentus utvecklas och drivs av Bestla Health AB och vi vill finnas som en källa till säker information om det första året efter en förlossning. I applikationen går det att få hälsoinformation dag för dag och vecka för vecka om tiden innan och efter förlossningen. Informationen går också att söka fram i momentus kunskapsbank i appen. Genom att välja intresseområden går det att få en personligt utformad tjänst. Vi ämnar också att bygga ett socialt forum och ge erbjudanden till våra Användare. Mer information om momentus finns också på vår hemsida momentus.se och i appen momentus.

 

Att använda momentus

Det är gratis att ladda ned momentus. Det finns möjlighet att betala för premiumtjänster såsom kurser, program och digitala vårdtjänster, detta är då en separat valmöjlighet. I momentus kommer det också att finnas erbjudanden från våra Samarbetspartners. Om du accepterar ett erbjudande från en Samarbetspartner så ingår du ett separat avtal med Samarbetspartnern, och det kan innebära att du blir skyldig att betala Samarbetspartnern. De tjänster och produkter som erbjuds och tillhandahålls av en Samarbetspartner kan momentus inte hållas ansvarig för. Däremot vill vi gärna höra ifrån dig om det är så att du är missnöjd med någon av våra samarbetspartners då vi är måna om att enbart samarbeta med partners som tillhandahåller bra och säkra tjänster. Läs också vår integritetspolicy för att se vilken information som du behöver tillhandahålla för att kunna använda momentus. Vår integritetspolicy hittar du här
 

Brott mot Villkoren och missbruk av tjänsten

Skulle det vara så att momentus missbrukas, att det sker brott mot Villkoren, eller att du använder momentus på ett sätt som är skadligt för dig själv, momentus eller annan part så har Bestla Health AB rätt att blockera din e-postadress och avsluta ditt användande av tjänsten. Bestla Health AB har alltid rätt att avsluta ditt användande och blockera din e-postadress. Skulle det vara så olyckligt att Bestla Health AB får kostnader till följd av att du missbrukar tjänsten är du skyldig att ersätta Bestla Health AB för det. 


momentus uppdateras och utvecklas kontinuerligt

I och med att momentus hela tiden utvecklas så förbehåller sig Bestla Health AB rätten att ändra, ta bort eller lägga till i exempelvis design, färger, funktionalitet och tjänster när som helst samt göra uppdateringar i momentus. När nya funktioner, tjänster och annat finns tillgängligt i momentus så omfattas de också av Villkoren. 
 

Om det är nödvändigt av exempelvis säkerhet- tekniska- eller underhållsskäl så förbehåller sig Bestla Health AB rätten att ta till åtgärder som gör att det påverkar din tillgång till momentus. Det ligger förstås i Bestla Health ABs intresse att åtgärda dessa skäl snabbt så att du får tillgång till momentus igen och att det ska orsaka så lite störningar som möjligt. 


Skulle Bestla Health AB behöva utöva rättigheten ovan så finns ingen möjlighet att få någon ersättning för detta. 


Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheter som går att hänföra till Bestla Health AB, vilka inkuderar men inte är begränsade till: firman, know-how, vår programvara med källkod och databaser, affären, visuellt uttryck, olika medier såsom video, text och ljud, dokumentation, upphovsrätt, patent, varumärke och annat som kan anses vara en del av Bestla Health AB ägs av Bestla Health AB och/eller eventuella samarbetspartners. Inget i Villkoren ska tolkas som att du kan ta över eller äga någon av dessa rättigheter. 
 

När det gäller din personliga Data som eventuellt finns i momentus/tillgänglig för Bestla Health AB så ägs den alltid av dig och Bestla Health AB kommer aldrig att göra anspråk på äganderätt eller immateriella rättigheter till din Data. 


När vi vill nå varandra - kommunikation och kontakt 

Kommunikation mellan dig och Bestla Health AB sker elektroniskt via exempelvis e-post (såsom hej@momentus.se) eller genom momentus applikation och det accepteras genom detta villkor. Det kan exempelvis röra sig om att vi vill informera dig om att det finns en ny version, att det är en driftstörning, support eller annan relevant information om momentus. Brev kan skickas till adressen: Bestla Health AB, Storängsgatan 4, 115 44 Stockholm. 


Betaltjänster

En del tjänster i momentus, såsom vissa kurser eller vissa digitala vårdtjänster, kostar pengar. För att få tillgång till dessa tjänster behöver du ange bland annat e-post, namn och betaluppgifter. Särskilda villkor för betalning, avbokning och övrigt kan förekomma och kommuniceras i samband med bokning och/eller inför betalning av tjänsten. Moms ingår. När köp avser en digital tjänst och innehåll så föreligger ingen ångerrätt (på grund av direkt leverans av tjänsten). Är du inte nöjd med vår tjänst önskar vi att du hör av dig så att vi kan göra tjänsten bättre. 


Ansvarsbegränsning 

Bestla Health AB är inte under några omständigheter skyldig att se till att momentus finns tillgänglig för dig och du är medveten om att det kan krävas internetanslutning för att få tillgång till en del av momentus tjänster, samt att det är upp till dig som Användare att säkerställa att du har internetanslutning och att den är säker för att kunna använda dig av momentus. Vi kan heller inte ge någon garanti för att det är lämpligt för just dig att använda momentus. Momentus levereras i befintligt skick. 
 

Händelser utanför vår kontroll - force majeure 

Bestla Health AB är alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren om de orsakas av händelser som är utanför Bestla Health ABs kontroll, inkluderande men ej begränsat till: strejk, krig, naturkatastrofer, militära anledningar och mobilisering, myndighetsbestämmelser, ändrad eller ny lagstiftning, brand, åsknedslag, beslag, pandemi/epidemi eller motsvarande omständigheter. Undantag är om Bestla Health AB agerat grovt vårdslöst. 

 

Villkoren kan komma att ändras 

Så länge villkorsändringar framgår för dig som Användare på ett tydligt sätt förbehåller vi oss rätten att ändra och lägga till i Villkoren närhelst det behövs, och avgöra när dessa ändringar ska börja gälla. Skulle du inte samtycka till ändringen i Villkoren har du alltid möjlighet att sluta använda momentus, men fortsätter du att använda momentus efter det att ändringarna har börjat gälla så är det de ändrade villkoren som gäller.  


Allmänna reklamationsnämnden - om du inte håller med oss

Skulle du ha köpt en tjänst av oss som du tycker är bristfällig eller behäftad med fel och vi inte tycker som du så har vi en tvist. Vi hänvisar till Allmänna Reklamationsnämnden om du vill få denna tvist prövad (www.arn.se) och följer deras rekommendationer. 


Vilken lag är det som är tillämplig på Villkoren och vid tvistelösning? 

På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

Tvister som uppstår med anledning av Villkoren eller med anledning av att du använder momentus ska avgöras i allmän domstol och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.